MACHÁČKOVÁ  Magdaléna  IČ:60581581

Úvod - o firmě

     "zdánlivě  malé věci rozvíjející kreativitu napomáhají dětem k poznávání nového a my jim to máme umožnit"

 

Dobrý den vážení obchodní přátelé, milé děti i rodiče , uživatelé d r ž á k ů pro nápojové obaly

dovoluji si vás  přivítat na webových stránkách a seznámit vás s firmou, jejím vznikem a výrobky - produkty nosičů pro nápojové i průmyslové  obaly, usnadňující i zpříjemnující život, v užitnosti každodenního používání v domácnostech a napomáhající lidem, nejen zdravým, ale i se zdravotním omezením.  Mohou ale napomáhat hlavně dětem a to je výsada vykreslovánek se skládankou jako vysřihovánka.

V mnohém je snahou co nejvíce se přiblížit "naučným a podpůrným"  programem  dětem k jejich rozvoji, učení, užitku i radosti. Jsou podpůrným prvkem - hlavně u dětí - jak podpořit jejich vývoj, učení, kreativní i "základní " tvořivost a um, jak příjemně přimět dítě nejen ke kreativní  tvorbě i nutným znalostem a dovednostem předškoláků , vždyť výsledným produktem je dárek - nosič pítek - kdy návazně děti mohou po své tvůrčí činnost je užívat a doplňovat i s pítky - tekutiny a načerpat energii.

Jsou k  tvořivosti, učení, k rozvoji, ke zlepšení motoriky i koordinaci rukou a zamezují úniku tekutin po otevření nápojů - obalů důmyslně sestavenou rukojetí - opírající se o jednu stěnu nápoj. obalu .  Tvůrčí myšlenka vznikla v r. 2013 a vznikaly jednotlivé druhy i vzory.               U prima lidí jsem zanechávala prototyp. vzorky, komunikovala s nimi o podstatných  připomínkách k vylepšení . Shodnoceny byly jako pozitivní ku prospěchu lidem a dětem, a můžeme tvrdit, že tyto malé věci mohou skutečně napomáhat.                                                                          O to více je navazující skutečnost, že  je lze přizpůsobit i podat s inovací a varibilností - jako držák v různých podobách, kdy kreativními jsou vykreslovánky, vystřihovánky se skládankou,  zároveň s jednou  upravenou grafikou vykreslovánek může napomoci dětem i se zdravotním omezením.  Věřím, že jsme fungující a moderní stát s všímavou populací a i firmy  si povšimnou vlastnosti  (nejen 4v1) a zařadí je do prodejního sortimentu i do mnoha řatězců prodejen a přidají se i ostatní prodejci,  kdy prodejem a distribucí podpoříte právě v tomto případě - d ě t i  a  i osoby  se zdravotním omezením.  Nesobeckostí je, když samotným prodejem vlastně podporujeme a usnadňujeme přímý výběr i koupi dětem (lidem) se zdravotním omezením , aby  se některé rodiny i jednotlivci nemuseli spoléhat jen na spec. prodejny a nahlížet jen na webstránky, ale nalezli je v běžných prodejnách.                                                                                                                                                                                                                      

Vznikem podnikatelského záměru byl a je smysl přinést na domácí trh něco nového  a také přínosného v podobě českého výrobku  d r ž á k u  s  rukojetí.   Věřím. že je chápán smysl a účelnost produkce nosičů a držáky se stanou brzy vašim oblíbeným malým  pomocníkem, estetickým doplňkem, skládačkou,  patří do každé rodiny a do domácnosti.

Stávají se užitnou věcí, snadňující a zlepšující i zpříjemňující nám vlastní sebeobsluhu nejen dětěm, i seniorům a lidem se zhoršenou motorikou, způsobenou nemocí, po úraze, nebo ku prospěchu pro oslabené ruce stářím i naopak k usnadnění - pro ruce malých dětí , ale nám všem, kdo si jejich používání oblíbí. Nejvíce variabillní nosičem různorodých nejen potravinových obalů je držák na 1li obaly. Neucítíte při užívání držáků - chlazené nápoje a vlhkost, budou vás chránit před nepříjemnými vjemy s ledovými, nebo horkými nápoji např v kelímcích apod. Budou tak kdykoliv po ruce v domácnostech a  patří do každé rodiny. Jsou s velmi příznivou pořizovací hodnotou.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jsou vytvořeny pro nápoj. obaly od 150ml/200/250ml nejmenších TPkrabiček  dětských pítek,  ale také i na 1li až do 2,5 li TP krabic na nápoje (i pro vložení průmyslových obalů s tekutinami nebezpečnými pro styk s kůží -Savo aj.) ,kdy tekutiny nestékají a neuchopíte potečenou lahev. V plastovém držáku s rukojetí je nosič přímo opláchnutý pod tekoucí vodou a po té rozložen pro uschnutí , kdy se jen rozloží a skladuje.                                U  používání plast. držáků lze docílit i vlastních úspor , kromě využití jednoduchosti a lehkosti.

Například úspory pocítíte při pravidelné používání v hotelích, nemocnicích, v domovech seniorů, léčebnách i nemocnicích, u rautů a při slavnostech a veřejných   velkých sportovních a spolčenských akcích , apod.    U m o ž ň u j í   :

- lepší sebeobsluhu  (nemusíme zvedat těžké skleněné nebo porcelánové  velké naplněné džbány  při snídaních, rautech,... 

- šetří peníze při pravi​dlném používání

 •   za el. energii   i vodu  ( nemusíte umývat nádobí , jen využíváte původního obalu TPkrabic u džusů, šťáv, mléka, led.čajů, kávy)
 •   mzdové prostředky    ( nemusíte zapojovat při obsluze, mytí apod. placené pracovníky, zaměstnance)
 •   nerozbíjí se a nepoškozuje "nádobí" : sklo  porcelán v kterém servírujete nápoje, jogurty aj.      
 •   můžete vkusnou samolepkou prezentovat vlastní podnik a firmu a zařadit ji do dárkových a upomínkových prodej. předmětů
 •   napomáháte tím obzvláště vašim klientům - lidem, dětem kdy mají oslabenou motoriku rukou  a tím si zpříjemní vlastní sebeobsluhu
 •  (obohatíte si možná s přímou ukázkou i  vlastní prodej pokud je zařadíte k dárkům a suvenýrům, pozornostem jako malý pomocník na ruce,  pro radost i pro užitné vlastnosti i k nápomoci.   

 

    Nově vytvořené držáky s rukojetí jako vykreslovánky a vystřihovánky jsou veselé a estetické navíc nápomocni a pozitivně ovlivňují  rozvoj menších dětí předškolního věku  v grafomotorice, motorice rukou, v nauce přesného střihu, ve vjemu prostorovém vidění , zlepšují zrakový vjem aj,  Přispívají k celkové kreativitě a dovednosti i tvořivosti dětí. předškolního věku.                                                 Vykreslovánka  nadchne menší děti už od  3let, vykreslit a vystřihnout je naučné pro předškoláky, kdy si je mohou  vlastoručně připravit a používat zhotovený držák jako nosič pítek, - malý  kreativní výrobek je k rozvoji i učení, radosti a užitku                                                                                             

Trvanlivé jsou z PPplastu v základním tvaru, nebo např.  jako Beruška/Dráček  -jsou učeny  všem dětem komu se líbí , ale také pro děti všechny, nejen s omezením hybnosti rukou - při rehabilitaci po úrazech a nemocech horních končetin - rukou/prstů, ale také příznivě ovlivňují učení a vůbec možnosti kreativní činnosti - u dětí nevidomých, usnadní rozvoj i dětem se silným poškozením zraku.)  Při pravidelném používáním PPplast nosičů přináší pro jednotlivce : udržování a zlepšování motoriky a koordinaci rukou, lepší se vjem prostorového vidění, poznávání tvarů, posilování logiky a paměti při seskládávání, apod.   

Po malých úpravách vznikla prvně a věřím proto s podporou veřejnější distribuce - speciálně upravená vykreslovánka  se skládankou pro děti příliš malé a předškoláky, zároveň vytvořené na stejné grafice např.  "Berušky" , (Pastelky) aj.,  upravené pro děti , kdy neumí ještě střihat, anebo nemohu střihat, kdy jou předvyražené tj. uvítají je příliš malé děti, nebo děti s handicapem - s omezením hybnosti rukou , nebo dokonce se silně poškozeným zrakem, pro děti i nevidomé.  Mají spec. zesílené obvodové kontury pro lepší viditelnost, v nich jsou bigy různého druhu v rozlišení tvarů obrázku i pro lepší a snadný ohyb, tj. pro  hmatový vjem u zrakově postižených dětí. Vylepšujeme je přiloženými šablonami ke snažšímu vykreslení i nápomoci dětem, obzvláště handicapovaným.

Všechny z produkce držáků vznikaly za přímé účasti - obzvláště vykreslovánky tvořili se s malou pomocí s lidmi a odboníky ( - učitelé, sociální a výchovní pracovníci, pedagogové, aj. ... ) odborníci pracující denně s malými dětmi, handicapovanými dětmi dávali podnět k vylepšení .stejné grafiky aby vznikly pro děti různého věku, s mentální a fyzickou schopností a vždy pro jejich rozvoj a těmi byly přijaty se zářivým úsměvem, že za svoji kreativní tvorbu budou navíc odměněni nosičem pítek a vlastně i samotným nápojem  ( i kvůli tomu jim je dopřejme,  k jejich rozvoji, umu i kreativitě a pro tvořivost i učení a radost a zdravý vývoj)   Někde - přesněji ve speciální školce a škole zazněla hezká slova :  cítíme hmatem, vidíme   s r d c e m  ...  a nádherným zážitkem bylo vidět vykreslení a bezchybné seskládání papírové vykreslovánky Berušky s tečkama od nevidomé paní, která ukázala , že je papírová vykreslovánka spec. upravená i plastový držák vhodný i pro tyto děti k rozvoji a učení i k radosti a posílení své sebevědomí, a  nás ostatní může utvrdit, že je to správný směr a může být i vykeslování k rozvoji pro  takovéto děti. 

Můžeme o nich říci že nerozlišují a neselektují  etniku/pohlaví/věk/zdravotní stav   :-)

  Dopřejme jim rozvoj a i vaší odměnou vám bude jejich spokojenost a zářivý úsměv, stejně jako mne osobně potěší, že mohu být tyto produkty nápomocni  lidem a hlavně dětem.

 Jsou vytvořeny pro  d ě t i   ku prospěchu, učení, rozvoji  a radosti i užitku ...           

 Všechny zde uváděné výrobky podléhají ochraně vlastnických práv a není možné je rozmnožovat či vyrábět.   

   Ochranná známka je registována na UPV v rejstříku pod č.  354118

1. VŠECHNY dětské držáky s rukojetí   PP plast,  papír,  vymalovánky/vystřihovánky /(skládačka) 

získaly osvědčení jako​ bezpečný výrobek pro  děti : Certifikát č. 16 0385 T/ITC

2. Nosiče obalů na tekutiny (od 100ml do 2,0 li PPplast) získlaly osvědčení a vyhověly zk. na statické dynamické zatížení​

a vyhovují deklarovaným nosnostem, jsou zdravotně nezávadné : Certifikát č. 16 014

Firma je registrována pod GS1 (čárové kódy ), Eko-kom​: F00170031, v evidenci EET.

 

Hlavní prodejní aktivity  jsou :  

VLASTNÍ PRODUKCE:    

d r ž á k y  s  rukojetí  -  nosiče pro nápojové i jiné obaly s tekutinami  potravinovými a ostatními  pochutinami                                                                             -  nosiče pro drogeristické aj. tekuté nebezpečné látky, které jsou nepříznivé pro přímý styk s  kůží a ochrání ruce              

 ( nosiče obtažné "uzavřené" a / zásuvné "otevřené")​           

 

 plošný výsek je zhotoven    a)    z  p a p í r u                 (zahrnuje i grafické předlohy vykreslovánek a vystřihovánek se skládankou nosiše)

                                           b)    z polotvrdého plastu PP

                                           c)     lze i z jiných materiálů, vhodných pro  rylování / ohyby 

 

               

 

Dodatkový rozvíjející se program :  výrobky z  c í v e k    (kovový "drátěný" program),

pozn. podléhá vlastnickým právům, bez svolení nelze rozmnožovat a vyrábět

                                                  nabídka jednotlivých vzorů , ( téměř 50 výrobků)

                                                  (objeví se postupně  na  e-shopu)

                                                 

 • Produkce pro děti

 

-  Prodej držáku s rukojetí ve formě   vystřihovánek a vymalovánek   

 

 

   To nejlepší co může vzniknout pro děti  k jejich radosti, rozvoji i užitku - to jsme se snažili dát i tímto způsobem: 

         

 

      Pozn.:  Pro klienty a zákazníky , kteří budou objednávat kusově, ale i kolektivně  

        -  za  domovy seniorů,  dětské domovy, chráněná obydlí, domovy mláděže u speciálních škol (s postižením zraku, handicapovaní, aj.,

           výchovná zařízení dětí a mládeže, tábory, ozdravovny i léčebny, spec. školky a školy...  aj.

        pro své klienty   podávejte své objednávky písemnou formou  přes email adresu.  Na  výrobky jsou dány  slevy  bez  množstevních

       návazností, tzn. i kusově tak, aby mohly výrobky sloužit k účelu tomu danému za o něco výhodnějších prodejních cen.  Děkujeme. 

      

       VLASTNOSTI   d r ž á k ů  s rukojetí

 • mohou být vyráběny  z PP plastu, nebo papíru
 • jsou díky rylování  jsou  složitelné i rozložitelné z malého plošného seskládaného tvaru, skladné a snadno přenosné
 • jsou ekologické (recyklovatelné) i z plastu nebo papíru
 • jsou hygienické - v plastu se dají omývat
 • snadno se vloží značné množství různorodých obalů (  rylováním - ohýbané části nosiče usnadní přizpůsobení velikosti při obtažení  -  zvětšení/zmenšení do délky i výšky)
 • rukojeť se velmi dobře drží a může být tak v úchopu nápomocna i dětem, handicapovaným lidem, po úrazech  rukou, při nemocech pohybového aparátu a zhoršené  motorice rukou, pro ruce oslabené stářím, mozkové příhodě,- obrně, aj.
 • pořizovací cena je velmi ekonomicky příznivá (doporučenu cena je nízká a lze ji spojit s nadací)
 • šetří vaše peníze, používáte-li držáky s rukojetí (např. 1li až 1,5/2li TP krabice, kelímky a plastové jednoráz. "nádobí".)  - stačí vkusný držák s rukojetí  .. a na slavnostech, rodinných či přátelských setkání, zahradních letních posezení  překvapíte )
 • držáky byly vyvinuty pro lepší sebeobsluhu a lze do nich vkládat i průmyslový obal s obsahem tekutin nežádoucích pro přímý styk s kůží, poslouží jako ochranná pracovní pomůcka na ruce (Savo, čistící prostředky, slabé kyseliny aj.)  jsou omyvatelné , hygienické i bezpečné a plast PP vyhovuje podmínkám a účelu nosit takové tekutiny.
 • držáky s rukojetí z papíru jsou pro holčičky a kluky vyráběny i jako vystřihovánka a vymalovánka      - podporují kreativitu, zručnost, osob. rozvoj, při zapojení dětí podporujeme grafomotoriku -  malou průpravu předškoláků, menší plochy při kreslení udrží pozornost i u malých dětí; různorodostí s nepravidelnými i geometrickými pravidelnými tvary dané do postaviček jsou úmyslně různorodě nastaveny k nápomoci i k učení uvolnit si ruku, aby zvládla kruhy, vlnky, rovné čáry, plošné vyplňování tvarů a hlavně vždy se zapojením dětského umu a fantazie, tvořivosti a i radost  z vlastní kreativity.       
 • (nešetřeme pochvalou a pokud můžeme dohlédněme na bezchybný střih, nebo raději přímo zručnější vypomohou menším nezkušeným dětem s vystřihnutím prvního ks, nalepením such.zipů, narylováním aby se mohl nosič zformovat, na výtisku jsou na A3 / 350gr. jsou po dvojicích, děti získají dárek a sobě přenosný nosič - držák dětských pítek...   
 • při používání držáků eliminujeme únik tekutin z obsahu vkládaných obalů po otevření i během sebeobsluhy

 

         DRŽÁKY S RUKOJETÍ  nám  ZPŘÍJEMNÍ  sebeobsluhu s nápojovými obaly , zamezí úniku tekutin , pořiďte si malého pomocníka,

         patří do každé domácnosti ...

 

 

 

Něco  o   D r ž á c í c h  s rukojetí  :

 

 Jak jsem vznikl  :  

Když se moje tvůrčí „máma“ rozmýšlela nad mým vznikem, muselo to být asi tajemné ale i pěkné.  Jednou mi ten příběh vyprávěla…  Měla denní službu v domově u seniorů a po roznášení obědů nakoukla do pokoje, kde byly ženy,  které pro svůj zdravotní stav musely být upoutány na lůžku,…  a tam se pozastavila. Z koutku dveří sledovala příjemnou babičku, jak se nahýbá pro pítko – malou krabičku, aby se osvěžila džusem s vitamíny. Ono totiž popíjet jenom celé dny čaje není zase až tak něco příjemného a  změna je vítána. Bylo zřetelné,  jak by jí byl nápoj po chuti a sama se ještě dovedla rukama obsloužit. Jenže pak se stalo to, co bylo důvodem a reakcí v následujícím. Babička pevně sevřela malou krabičku, aby si ji přitáhla k sobě a čtvrt obsahu se přes slámku rozlél. V tu chvíli to nebyla radost, ale lítost , že z tak mála obsahu něco zbytečně vyteklo. No a tím to začalo – tedy já. Po večerech se z papíru tvořil možný a funkční pototyp držáku, který by byl nosičem pro pítka. Vždyť z něj pijí nejen starší lidé, ale také a hlavně  d ě t i !  Při malé nepozornosti se nám to ukápnutí a rozlétí může stát všem.
No a já  Držák s rukojetí jsem teď  tady, abych  „oblékl“ vkusně všechny možné hladké Tetra Pakové krabičky i jiné obaly a pománal tak všem, kdo z něj pijí. A nejen to ! , můžete si mne děti i sami vymalovat a vystřihnout, aby jste ozdobily ty mé „oblečky“  a navíc já pomohu vašim
kamarádům a ostatním lidem, či zvířátkům malým finančním přispěním na nadační fondy  – prostě tam kde je to zapotřebí ♥☺…      a budu moc rád, když si mne oblíbíte a  zakoupíte, neboť vám  budu ku prospěchu  a vy spojíte užitečné s dobrým.

 

( motto : někdy i malé věci mohou měnit svět a udělat ho o něco lepší…)    

 

Pokud budete při objednávání u všech držáků s rukojetí volit dle číselné řady vámi podporující nadaci, půjde  malá částka z prodeje držáků s rukojetí právě tam, aby podporovala a pomáhala potřebnému a potřebným.

(pozn. 30.1.2016 byly staženy z e-shopu nadační /totožné/ držáky s rukojetí, nyní je lze objednávat  pouze přes mail. adresu s označením vytvořené číselné řady dle vlastního výběru a uvedeném počtu ks, Tyto vám zpětně potvrdíme s udanou cenou vč. přepravného a dle úhrady po té odešleme na odeslané údaje - jména/firmy, IČ/DIČ, adresy.

Držák s rukojetí pro vás bude připraven i doručen (dobírkou/hotově převodem),  částka určená pro vybranou nadaci bude mířit tam, kde jste určili (soustředěně 1xza měsíc - z  maloobchodního prodeje, (U velkoobhodních řetězců je nadační program na bázi odsouhlasené smlouvy a daných podmínek.)

Děkujeme zapochopení, změna byla udělána pro větší přehlednost e-shopu a prodejních  artiklů. Označení a podrobnosti najdete zvlášť v sekci Nadační program

   

 

TOPlist
 Návštěvnost:   |   Mapa stránek